Chấp thuận dự án đầu tư

Dịch vụ xin chấp thuận chủ trương đầu tư là lĩnh vực hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển PHÚ ĐIỀN (Rich Land).

Theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 đối với một số dự án đầu tư theo quy định của pháp luật bắt buộc phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Do vậy, chúng tôi -Rich Land cung cấp dịch vụ xin chấp thuận chủ trương đầu tư như sau:

1. Công việc Rich Land thực hiện.

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề có liên quan đến thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư và thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Soạn thảo các văn bản, tài liệu cần thiết cho việc xin cấp Giấy chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ dự án đầu tư tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Thay mặt Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình giải quyết hồ sơ.

- Thay mặt Quý khách hàng nhận Quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Sau khi đăng ký đầu tư chúng tôi thay mặt Quý khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu pháp nhân theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

- Đăng công báo thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Bàn giao lại công việc cho Quý khách hàng.

2. Thời gian thực hiện.

Thời gian RichLand tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký đầu tư trong vòng 10 ngày làm việc.

Thời gian thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh là 35 ngày làm việc, thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ là 60 ngày, thẩm quyền của Quốc hội là 160 ngày làm việc.

Thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư là 5 ngày làm việc.

Thời gian đăng ký doanh nghiệp là 3 ngày làm việc.

Thời gian đăng công báo ba số liên tục là 3 ngày làm việc.

Rich Land cam kết thực hiện đúng nội dung, lộ trình thời gian theo đúng cam kết với khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn!