Chủ Trương Đầu Tư

Ngoài việc thiết kế, để đảm bảo cho Chủ Đầu Tư một tiến độ đầu tư xây dựng nhà xưởng nhanh nhất, sớm đưa vào hoạt động. Chúng tôi còn đảm nhận việc xin cấp CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn, chúng tôi Rich Land đã xin cấp chủ trương cho rất nhiều dự án đầu tư. Giúp cho các Chủ đầu tư tiết kiệm chi phí và thời gian đáng kể để đưa vào hoạt động.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC:

  • Tư vấn địa điểm thuê đất giá hợp lý với Chủ đầu tư. Tư vấn các thủ tục pháp lý về đất đai như: chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  • Tra quy hoạch định hướng của khu đất. Tư vấn thủ tục xin cấp chủ trương chấp thuận địa điểm đầu tư.
  • Soạn hồ sơ xin cấp chủ trương chấp thuận đầu tư.
  • Thay mặt Chủ Đầu Tư đến cơ quan chức năng nộp hồ sơ.
  • Theo dõi hồ sơ, tham gia các cuộc khảo sát địa điểm với các cơ quan tham mưu như: sở kế hoạch đầu tư, sở xây dựng, sở tài chính, sở tài nguyên môi trường.
  • Nhận kết quả giấy chứng nhận chấp thuận địa điểm đầu tư, chứng nhận đầu tư.
  • Tiến hành các bước thành lập Doanh Nghiệp, khắc dấu, khai báo thuế ban đầu….