Diện tích khu đất   243,54 ha 
Diện tích đất đơn vị ở   173.51 ha
Diện tích đất ngoài đơn vị ở   70,06 ha     
Chiều cao tầng (tối đa)   15 tầng.


Ý tưởng quy hoạch
 

  • Xây dựng “Khu dân cư” với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo phù hợp quy hoạch phát triển đô thị trước mắt và lâu dài.
  • Góp phần chỉnh trang đô thị, tạo bộ mặt khang trang cho thành phố.
  • Tăng hiệu quả sử dụng đất.
  • Tăng quỹ nhà ở, đóng góp một phần vào chương trình nhà ở của thành phố, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của nhân dân.
  • Giải quyết công việc làm và tạo nguồn thu nhập cho lực lượng Cán bộ công nhân viên tham gia dự án.
  • Phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh và của cả nước.

Địa điểm: Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM

Liên danh: Công ty Cổ phần Đầu tư Infinity Group

                 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom

                 Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư và Phát triển Lĩnh Phong (CONIC)


C.ty Richland là nhà tư vấn chính