Tổng diện tích   219.515,3 m2
 Mật độ xây dựng   ≤ 75%
 Tầng cao xây dựng tối đa   5 tầng 

Ý tưởng quy hoạch 

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đang tiến hành quy hoạch phát triển, đặc biệt là hành lang phía Nam và Tây Nam, chuẩn bị đầu tư xây dựng liên kết hạ tầng giao thông liên vùng giữa thành phố với các tỉnh liền kề như: Tiền Giang, Long An, Đồng Nai, phối hợp xử lý môi trường nhất là môi trường nước, liên kết đào tạo nguồn nhân lực.

Xã Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh là xã có nhiều đất nông nghiệp nhất, hiện đang là địa điểm thành phố đầu tư xây dựng khu đô thị vệ tinh với nhiều dự án đầu tư xây dựng các khu chức năng;

Do khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 nên các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của đồ án sẽ làm cơ sở để huyện rà soát, tính toán các chỉ tiêu quy hoạch đất nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các đơn vị, của người dân và tính khả thi của khu vực quy hoạch.

Do đó khả năng khai thác dự án này trong thời gian tới sẽ đạt hiệu quả cao cả về kinh tế và xã hội. Việc triển khai nhanh có thể đưa dự án sớm khai thác nhằm góp phần tạo bộ mặt cho xã Lê Minh Xuân nói riêng và huyện Bình Chánh nói chung.

Địa điểm: Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh,  TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Quốc tế C&T


C.ty Richland là nhà tư vấn chính