Quy hoạch Phân khu 1/2000

1. Mục đích của dịch vụ:

Các khu vực trong thành phố, thị xã phải được lập quy hoạch phân khu để cụ thể hoá quy hoạch chung, làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch chi tiết.

2. Giá trị gia tăng của RichLand đối với dịch vụ 

  • Với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch, Richland có đầy đủ kinh nghiệm, nhiệt huyết, sáng tạo … đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực QHPK.
  • Có mối quan hệ tốt với cơ quan quản lý nhà nước, cập nhật quy hoạch chung vào quy hoạch phân khu 1/2.000.
  • Đứng về phía khách hàng, giúp tạo được sự đồng thuận cao giữa mong đợi của nhà đầu tư với quy định của các cơ quan quản lý. 
  • Chuẩn bị hồ sơ chuẩn xác, đúng quy định, thành phần, hạn chế thời gian hiệu chỉnh.
  • Liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng để cập nhật thường xuyên tình trạng và có ứng phó kịp thời trong suốt quá trình pháp lý hóa hồ sơ.

3. Sản phẩm tiêu biểu đã thực hiện: