Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn:

Phát triển RichLand Corp trở thành một trong những công ty tư vấn bất động sản chuyên nghiệp tại Việt nam. Phát triển thương hiệu RichLand trở thành người bạn đồng hành của các Nhà đầu tư lớn, Nhà phát triển, Nhà xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp trong việc cung ứng các dịch vụ tư vấn hiệu quả, hỗ trợ pháp lý thiết thực.

Định vị thương hiệu RichLand là đối tác chiến lược, tư vấn địa phương hiệu quả tại Việt nam cho các Nhà tư vấn danh tiếng trên thế giới trong việc phát triển các dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí... 

Sứ mệnh:

Tạo ra giá trị gia tăng cho Nhà đầu tư thông qua tư vấn hệ số sử dụng đất.
Nối kết Nhà đầu tư - Nhà phát triển - Nhà xây dựng với Cơ quan quản lý và Nhà thiết kế.

Mục tiêu:

Gia tăng lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh và dịch vụ bất động sản.
Mở rộng thị trường bằng các hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, xoay quanh năng lục lõi Tư vấn thiết kế.
Phát triển bền vững và ổn định.