Tổng diện tích:   112.623,2 m²


Địa điểm
: Xã Phước Kiến, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế HTC


C.ty Richland là nhà tư vấn chính