Lập dự án đầu tư

1. Mục đích của dịch vụ:

Chấp thuận đầu tư;  Lập dự án đầu tư và thẩm định TKCS;

2. Các đối tượng cần thực hiện lập dự án đầu tư và TKCS xin phép xây dựng:

Khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư xây dựng công trình phải lập dự án để xem xét, đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội của dự án.  Việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình phải tuân theo quy định của Luật  và các quy định khác  có liên quan.

Dự án đầu tư xây dựng công trình được phân loại theo quy mô, tính chất và nguồn  vốn đầu tư. Nội dung của dự án đầu tư xây dựng công trình được lập phù hợp với yêu cầu của từng loại dự án.

Đối với dự án phát triển nhà ở, phát triển nhà ở thương mại không sử dụng vốn ngân sách:

  • UBND quận, huyện chấp thuận đầu tư (dự án
  • SXD thẩm định, trình UBNDTP chấp thuận đầu tư (dự án từ 500 : 2000 căn).
  • SXD thẩm định, trình UBNDTP lấy ý kiến các bộ ngành trước khi trình Thủ tướng chấp thuận đầu tư (dự án > 2500 căn).

Đối với dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước:

  • Dự án Nhóm A: Sở KHĐT thẩm định trình UBNDTP thẩm định.
  • Dự án Nhóm B, C: tổ chức, cá nhân được UBNDTP phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định đối với dự án được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư.
  • BCKTKT: chủ đầu tư tổ chức thẩm định TKBVTC và dự toán trình tổ chức, cá nhân được UBNDTP phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư thẩm định, phê duyệt BC KTKT.

Những công trình xây dựng sau đây chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

a) Công trình sử dụng cho mục đích tôn giáo;

b) Công trình xây dựng quy mô nhỏ và các công trình khác do Chính phủ quy định.

-  Khi đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ thì chủ đầu tư xây dựng công trình không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình và báo cáo kinh tế - kỹ thuật mà chỉ cần lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.

3. Giá trị gia tăng của RichLand đối với dịch vụ

  • Trên 20 năm kinh nghiệm tư vấn trong  lĩnh vực xây dựng, am hiểu pháp luật xây dựng Việt Nam.
  • Dựa vào kết quả nghiên cứu thị trường và kinh nghiệm nhiều năm tham gia tư vấn vào nhiều dự án lớn, Richland sẽ nghiên cứu và đề xuất các phương án tài chính có tính khả thi nhất đến Chủ Đầu Tư. 
  • Chuẩn bị hồ sơ chuẩn xác, đúng quy định, thành phần, hạn chế thời gian hiệu chỉnh.
  • Liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng để cập nhật thường xuyên tình trạng và có ứng phó kịp thời trong suốt quá trình pháp lý hóa hồ sơ.

4. Sản phẩm tiêu biểu đã thực hiện:

-  Trường Mần Non Dân Lập Trí tuệ việt, Huyện Bình Chánh, Tp HCM.

-  Căn hộ cao cấp  53 – 55 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Tp HCM.

-  Văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Phân Bón Miền Nam, Quận 3, Tp HCM.

-  Văn phòng làm việc Công ty TNHH MTV Công trình Cầu Phà, Quận 10, Tp HCM

-  Khu Lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp - Huyện Bình Chánh - Tp HCM.

-  Khối B - C Ký túc xá sinh viên Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp HCM, Quận 9, Tp HCM.

-  Khối Nhà A - Khối nhà điều hành ký túc xá sinh viên Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp HCM, Quận 9, Tp HCM.